U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 

 

 

 

 

 

Psychodiagnostisch onderzoek

Een psychodiagnostisch onderzoek biedt meer informatie en inzicht over jouw karaktereigenschappen, intelligentie en eventuele klachten.  Met de verkregen gegevens krijg je de hulp die het beste bij jou en je klachten past. Deelname aan een psychodiagnostisch onderzoek geschiedt altijd op vrijwillige basis en bestaat meestal uit een gesprek en een aantal tests. Het gesprek is bedoeld als kennismaking en brengt je persoonlijkheid in kaart.  De tests completeren dit beeld op een zo objectief mogelijke wijze. Een uitgebreid psychologisch onderzoek kan drie dagdelen in beslag nemen, maar een specifiek onderzoek kan binnen twee uur afgerond worden. Een psychodiagnostisch onderzoek kan uit één of meerdere van de volgende onderdelen bestaan: In het persoonlijk gesprek komen je klachten, het verloop daarvan en eventueel je behandeling tot nu toe aan de orde; Het intelligentieonderzoek helpt jouw capaciteiten in kaart te brengen: Het geeft aan waar je goed en minder goed in bent en bestaat uit opgaven die betrekking hebben op onder meer taalvaardigheid, ruimtelijk denken en concentratie; Bij het klachtenonderzoek gaat het om het invullen van vragenlijsten die je klachten in kaart brengen, zoals lichamelijke klachten, stemmingsklachten of angstklachten; Het onderzoek naar psychisch functioneren brengt een eventuele psychische stoornis zoals een depressie in kaart. Naast een interview kan gebruik gemaakt worden van verschillende vragenlijsten en tests zoals platen waarbij het de bedoeling is dat je er een verhaal bij vertelt of dat je vertelt wat je ziet in een plaat; Het persoonlijkheidsonderzoek biedt inzicht in jouw karaktereigenschappen en hoe je naar jezelf en jouw omgeving kijkt. Bij dit onderzoek worden vaak vragenlijsten en/of een interview gebruikt. Het onderzoek kan ook bestaan uit het vertellen van een verhaal aan de hand van platen. De uitslag van het psychodiagnostisch onderzoek wordt uiteraard met je besproken en het onderzoeksverslag bestaat veelal uit- een weergave van de indruk die je tijdens het onderzoek hebt gemaakt;- opvallende zaken uit het persoonlijk gesprek;- de resultaten van de afzonderlijke tests;- de conclusie en het advies waarin de onderzoeker antwoord geeft op de vraag die tot het onderzoek heeft geleid. Desgewenst kun je een kopie van het verslag krijgen.

Conform de beroepsethische regels van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) is het van belang aan te geven dat de conclusies van het rapport betrekking hebben op de vraagstelling van dit onderzoek en niet zonder meer gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. Aangezien mensen en hun omgeving veranderen zal de actualiteit van dit onderzoek na verloop van tijd afnemen. De geldigheidsduur van dit rapport is maximaal twee jaar.