Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

 

 

Behandeling

Een individueel consult duurt drie kwartier; groepstherapie duurt 1,5 uur.

In de eerste gesprekken inventariseren we samen je klachten, teneinde inzicht te krijgen in jouw problemen en mogelijke oorzaken daarvan.

Vaak maak ik gebruik van vragenlijsten of psychologische tests om een nog duidelijker beeld te krijgen. Hierna wordt gezamenlijk besloten wat het gewenste doel van de behandeling zal zijn en daaraan zal vervolgens worden gewerkt. Tijdens de behandeling maak ik gebruik van klachtenvragenlijsten om de effectiviteit van de behandeling te meten (ROM).

Je verwijzer ontvangt na de intakefase en bij afsluiting van de therapie hierover informatie.

Over wat te doen in crisis en crisisregelingen/opvang maken we gezamenlijk afspraken.

Tijdens mijn afwezigheid (vakantie of ziekte bijvoorbeeld) is er, indien nodig, vervanging aanwezig.

 

Dossier en privacy

Van de behandeling wordt een dossier bijgehouden, waarin alle belangrijke gegevens over de behandeling worden vastgelegd.

Je hebt natuurlijk recht op inzage in je eigen dossier, maar hierbij gelden algemene wettelijke beperkingen.

Bij voorbeeld: Je mag bij relatietherapie niet de gegevens inzien van je partner, tenzij deze hier uitdrukkelijk toestemming toe geeft.

 Mochten gegevens onjuist zijn, dan heb je het recht deze te laten verbeteren, aanvullen of verwijderen.

 Niemand anders dan jijzelf en je psycholoog mogen jouw dossier inzien tenzij je daartoe schriftelijk toestemming geeft, je kunt deze toestemming later ook weer blokkeren.  

Na afloop van de therapie wordt het dossier, volgens de wettelijke eisen, maximaal tien jaar bewaard. Daarna wordt het vernietigd. Op jouw uitdrukkelijk verzoek kan het dossier ook eerder worden vernietigd, tenzij dat strijdig is met de wet.

 

Tweedelijns zorg (SGGZ)

Aanmelding na doorverwijzing van je huisarts.

De nota wordt ingediend bij je verzekeraar voor de gehele behandeling in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). De verplichte eigen bijdrage wordt apart hiervan geïnd door de zorgverzekeraar.

 

Wat houdt een DBC in?

Na je aanmelding wordt eerst onderzoek verricht en een diagnose gesteld. Vervolgens krijg je een behandelingsvoorstel.

De gegevens (diagnose en behandeling) die in het kader van onderzoek en therapie verkregen zijn, worden in een DBC genoteerd. Dat kunnen bijvoorbeeld de inhoud van de gevoerde gesprekken zijn, de voorgeschreven medicatie, of de resultaten van een psychologisch onderzoek.

Na het afronden van de behandeling wordt de DBC afgesloten en weten we precies hoeveel de behandeling in zijn geheel gekost heeft. De rekening hiervoor wordt vervolgens naar jouw verzekeringsmaatschappij gestuurd. Deze rekening kan niet geheel anoniem zijn, maar van je klachten wordt alleen de zogenoemde hoofdgroep vermeld, zoals stemmingsstoornis of persoonlijkheidsstoornis.

De volledige gegevens van de DBC worden - geanonimiseerd - naar het DBC Informatie Systeem (DIS) gestuurd.

 

LVVP

De praktijk is aangesloten bij de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Voor informatie over wet- en regelgeving, waaronder beroepscode, Wet Op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Klachtenregeling zie www.lvvp.nl